Retningslinjer ved tilmelding

Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb

Altså skal oplysning om framelding skal ske skriftligt inden fristens udløb. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb opkræves 50 % af det fulde gebyr. Ved framelding senere end syv dage før kursus/uddannelsesstart opkræves en fulde gebyr.

Modulopbyggede kurser/uddannelser

Tilmeldingen er bindende for samtlige moduler og der er mødepligt under hele forløbet, når man er tilmeldt til kursus/uddannelse med modulopbyggede forløb. Det vil sige, når tilmeldingsfristen er udløbet, kan man ikke få refunderet gebyr for kurset/uddannelse. I tilfælde af sygdom kan der dispenseres heraf ved forelæggelse af lægeerklæring. Man kan ikke få udstedt kursusbevis hvis man ikke har deltaget under hele forløbet. Ligeledes er det ikke muligt at blive flyttet til et andet hold.